Maciej Bajkowski

Miki_0.jpgJestem infor­matykiem, pasjonatem, zain­tere­sowa­nia mam sze­rokie, można mnie spotkać tam, gdzie bywają miłośnicy his­torii, mil­i­tar­iów, strz­electwa, sur­vivalu etc.

Tutaj pełnię rolę obsługi tech­nicznej — słowem to mnie należy rugać, jak coś tu nie chodzi jak trzeba.

Z. Maciej “Miki” Bajkowski

Numer GG 31957310