Nasi prekursorzy

Prekursorzy

 

Bałdys Wacław

Biały Tadeusz

Bobo­ciński Wacław

Born­sz­tajn Tadeusz

Bujakiewicz Jan

Dąbrowski Hen­ryk

Dryszel Jerzy

Dziok Stanisław

Gola Fran­ciszek

Łazarek Zbig­niew

Kamiński Mieczysław

Karasek Danuta (Kasperowicz)

Karku­ciński Tadeusz

Kik Andrzej

Krzy­wicki Tadeusz

Maciejew­ski Bronisław

Majew­ski Witold

Majew­ski Włodzimierz

Mazurek Ste­fan

Mazurkiewicz Stanisław

Moraczewski Mar­ian

Miz­er­acki Bolesław

Now­icki Zbigniew

Olen­derek Stefan

Opi­oła Mieczysław

Osuch Wacław

Pana­siuk Albin

Pływaczewski Jan

Polański Jan

Przy­goda Anatol

Przysi­wek Stanisław

Szczepański Jerzy

Szy­mański Czesław

Święcki Mar­ian

Woź­niak Zofia (Karasek)

Wój­ci­cki Kazimierz

Zakrzewska Irena

Zmitrow­icz Henryk

Żelazkiewicz Kaz­imierz