Lista pracowników Mery

Lista pracowników

Kadra zarządzająca —  plik “pdf” (kliknij na ten link)

Alfabetyczny spis pracowników — Wielka lista nazwisk

Wielka lista nazwisk pra­cown­ików ZMP „Błonie” („Mera-​Błonie”) już zaw­ierała 4.275 pozy­cji ułożonych w porządku alfa­bety­cznym. Akltualnie lista zawiera 3788 pozycji. Niestety, z powodu zamknięcia naszej strony wśród innych 30 stron na pewnym serwerze w Gdańsku przez jego właściciela została utracona większość danych tego portalu i jest to nowa jego wersja. Niniejsza lista została opra­cow­ana na pod­stawie wykazów nazwisk z książek tele­fon­icznych Bło­nia, indeksu z książki „His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie” (1953−2003)”, z dostęp­nych egzem­plarzy cza­sop­ism „Głos Załogi” i „Infor­ma­tor NSZZ Sol­i­darność ZMP Mera-​Błonie”, z wykazów dar­czyńców wpła­ca­ją­cych dobrowolne składki na rzecz zakład­owego klubu sportowego, a przede wszys­tkim dzięki pomocy wielu byłych pra­cown­ików zakładu. Szczególne podz­iękowa­nia należą się Ire­nie Bryzek, Pawłowi Dojerowi, Lud­wikowi Gajew­skiemu, R.J. Godzi­nom, Janus­zowi Guzikowi, Władysła­wowi Jasińskiemu, Euge­nius­zowi Kolano, Janus­zowi Krzyżanowskiemu, Tadeuszowi Kryńskiemu, Urszuli Ledu­chowskiej, Józe­fowi Rokick­iemu, Markowi Siekier­skiemu, Ryszardowi Wlekłemu, Antoniemu Wodzyńskiemu i Alicji Zbińkowskiej. Uwzględniając rotację pracowników w ciągu 50 lat istnienia zakładu, należy przyjąć, że pełny wykaz pracowników zakładu może zawierać nawet około ośmiu tysięcy nazwisk, których odtworzenie z pamięci jest niemożliwe. Niniejszy wykaz jest bez wątpienia obarczony nieścisłościami w pisowni niektórych nazwisk. Takie różnice można zauważyć, porównując np. „Głos Załogi” z innymi wymienionymi źródłami. Nazwiska kobiet mogą być zdublowane z braku informacji o zmianie nazwiska panieńskiego na mężowskie. Tam, gdzie to było wiadome, nazwisko panieńskie podano w nawiasie.

Dla upamiętnienia naszej wspólnej zakładowej historii warto tę listę uzupełniać i poprawiać błędne wpisy. Osoby, które mogłyby pomóc, jak również osoby, które z tylko sobie wiadomych względów nie życzą, aby ich nazwiska figurowały na liście, prosimy o zgłoszenie zmian na adres jurbez@​wp.pl.

We wspólnym interesie społecznościowym liczę na dalszą owocną współpracę w tym zakresie.

Jerzy Bezpałko

A B C Ć D E F G H
I J K L Ł M N O P
R S Ś T U W Z Ż Ź