Pomoc

Miki_0.jpgJestem infor­matykiem, pasjonatem, zain­tere­sowa­nia mam sze­rokie, można mnie spotkać tam, gdzie bywają miłośnicy his­torii, mil­i­tar­iów, strz­electwa, sur­vivalu etc.

Tutaj pełnię rolę obsługi tech­nicznej — słowem to mnie należy rugać, jak coś tu nie chodzi jak trzeba.

Z. Maciej “Miki” Bajkowski

Numer GG 31957310

Jak sama nazwa wskazuje, współt­wor­zony jest przez społeczność w nim zgro­mad­zoną. Aby to umożli­wić, pow­stał dział “Społeczność” w którym prezen­towana na bieżąco jest twór­c­zość użytkowników.

Masz ochotę podzielić się z kolegami swoimi wspom­nieni­ami, aneg­dotkami z życia zakładu, napisać epitafium o zmarłym przy­ja­cielu? Masz jakieś hobby, i chci­ałbyś o nim napisać? Chcesz poprowadzić inter­ne­towy pamięt­nik, albo po prostu dzielić się z innymi tym, co Ci aku­rat do głowy przyszło?

Wystar­czy założyć konto na tym por­talu, by to wszys­tko stało się Twoim udzi­ałem. Do rejes­tracji potrze­bu­jesz jedynie posi­adać dzi­ała­jący adres poczty e-​mail. Jako nazwę użytkown­ika najlepiej wpisz swoje imię i nazwisko, ale możesz również wybrać dowolny pseudonim. Po aktywacji konta automaty­cznie sta­niesz się współau­torem por­talu społecznoś­ciowego wszys­t­kich Merowców.

Jeżeli masz jakiś prob­lem z obsługą swo­jego bloga, czy z założe­niem konta, kliknij ten obrazek

Jeżeli na obrazku widzisz napis Offline, to niestety jestem poza siecią i nie pomogę :(