Historia zakładu

26.01.1953: Powołanie Zakładów Mechaniczno–Precyzyjnych w Błoniu.

1.10.1953 –rozpoczęcie działalności produkcyjnej na rzecz przemysłu zbrojeniowego. Przejęcie od 1.04.54 produkcji „N” z zakładów „Kasprzaka” w Warszawie.

1957-58: Produkcja anemometrów, szybkościomierzy do motocykli i motorowerów, linki napędowe do szybkościomierzy.

1958: Powołanie filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sochaczewie z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym w Błoniu.

1957: Zakup licencji na zegarek naręczny męski w I Moskiewskiej Fabryce Zegarków im. Kirowa (zegarek „Kirowskije”).

1961: Uruchomienie produkcji tarczy telefonicznej. Uruchomienie partii informacyjnej 1000 szt. zegarków z części własnej produkcji. Do montażu zegarka wybudowano halę montażową.

1962: Decyzja na szczeblu rządowym o zaprzestaniu produkcji zegarka z części własnych, zachowanie montażu na częściach importowanych z I MFZ, własna produkcja tylko kopert, tarcz zegarkowych, wskazówek, główki naciągowej.

1964: Uruchomienie produkcji przystawki balansowej, mechanizmów manometrów, wznowienie produkcji wkładów włókienniczych.

1964 – 65: Zorganizowanie przychodni lekarskiej.

1965: Podporządkowanie zakładu Zjednoczeniu Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej „MERA”.

1966–67: Zaprzestanie produkcji zegarka, podjęcie produkcji urządzeń peryferyjnych do EMC.

1966: Powołanie Zakładu Doświadczalnego.

1968: Zakup w firmie ICL (Anglia) licencji na mechanizm „666/V3” szybkiej drukarki wierszowej, uruchomienie zestawu wskaźników do samochodu Fiat 125P.

1969: Uruchomienie produkcji czytnika stykowego taśmy perforowanej RG-3 dla „TELETRA” – Poznań oraz dziurkarki taśmy perforowanej D-102 i czytnika fotoelektrycznego CT-1001 (konstrukcje Politechniki Warszawskiej).

1970: Uruchomienie produkcji czytnika taśmy CT-300, termostatów woskowych do samochodów Fiat 125P dla FSO i dla zakładów „ANDORIA” w Andrychowie. W wersji zmodyfikowanej termostaty woskowe były eksportowane do zakładów samochodowych w Togliatti (ZSRR) do samochodów Żiguli (licencja na Fiat 124). W 1971 r. produkcja termostatów była przekazana do oddziału w Zambrowie.

Uruchomienie produkcji szybkiej drukarki wierszowej DW-21 do EMC „Mińsk” dla Zakładów Maszyn Matematycznych w Mińsku (Białoruś).

Powołanie Technikum dla Pracujących przy ZMP „Mera–Błonie”.

1972: Organizacja serwisu technicznego drukarek w b. ZSRR i w b. KDL.

1973: Zakup licencji na drukarki mozaikowe LX-180 (oznaczenie zakładowe DZM-180/EC-7186) w firmie Logabax (Francja).

1974: Powołano Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Urządzeń Informatyki „Mera–Błonie”.

Uruchomienie produkcji szybkiej drukarki wierszowej DW-3/EC-7033 do maszyn cyfrowych serii RIAD – konstrukcja drukarki w oparciu o mechanizm 666/V3, elektronika opracowana w OBRUI „Mera-Błonie” we współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych .

Wdrożenie do produkcji drukarki wierszowej DW-150/600 – opracowanie OBRUI „Mera-Błonie”.

1976: Uruchomienie produkcji terminali konwersacyjnych DZM-180 KSR i DZM-180-57 na bazie drukarki DZM-180.

1977: Uruchomienie minikomputerów MERA -100, monitora DZM-180/05 i DZM-180/25 do EMC „Odra”.

1978: Uruchomienie zmodernizowanej drukarki wierszowej DW-3M.

1982: Wdrożenie do produkcji szybkiej drukarki wierszowej DW-401/EC-7033M – opracowanie OBRUI „Mera-Błonie” (b. głęboka modernizacja mechanizmu drukującego – nowy typ zespołu młotków drukujących, wyeliminowanie zsp. sprzęgła elektromagnetycznego, nowa elektronika). Ta drukarka w latach następnych zastąpiła drukarkę DW-3M.

Uruchomienie szeregowej drukarki mozaikowej D-180 – opracowanie własne w oparciu o licencyjną drukarkę DZM-180, która w następnych latach była wycofana z produkcji.

Ilość i wartość produkcji ważniejszych wyrobów w cenach porównywalnych 1971 roku:

 • szybkościomierze do pojazdów jednośladowych (1957-1970 – produkcja przekazana do Łodzkiej Fabryki Zegarów): 2.351.832 szt.
 • liczydła do liczników pomiaru energii (1967-1970 – produkcja przekazana do zakładów „Pafal” w Świdnicy): 2.398.960 szt.
 • napędy do motocykli i motorowerów (1957-1971 r. – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lawit” w Błoniu): 2.170.000 szt.
 • przekładnie do szybkościomierza pojazdów jednośladowych (1964–1971 – produkcja przekazana do zakładów „Lumel” w Zielonej Górze): 130.00 szt.
 • mechanizm przesuwu taśmy do rejestratorów „Siemens” (1966-1971 – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lumel” w Zielonej Górze): 14.000 szt.
 • kraniki paliwa (1963-1971 – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lawit” w Błoniu): 557.000 szt.
 • zegarek naręczny (1960-1969): 1.263.663 szt. / 782,6 mln zł
 • przystawka balansowa (1964-1970): 502.557 szt./ 104.4 mln zł
 • zsp. mechanizmu manometru (1964-1970 – produkcja przekazana do Kujawskiej Fabryki Manometrów we Włocławku): 3.565.158 szt. / 79,3 mln zł
 • zestaw wskaźników do samochodu Fiat 125P (1968-1972 – produkcja przekazana do zakł. „Pafal” w Świdnicy): 239.000 szt.
 • licznik do magnetofonu „Grundig” (1970-1972 – prod. przekazana do Spóldz. Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wielkopolskim): 185.496 szt.
 • czytniki taśmy perforowanej FC-11, RG-3, CT-1001, CT-300 i pochodne (1968-1980): 1.110,4 mln zł
 • dziurkarka taśmy perforowanej D-102 (1969-1972 – produkcja przekazana do filii w Zabrzu – Zakł. Urządzeń Komput. „Mera-Elzab”): 250 szt. + 72 kpl. mech.
 • czytnik taśmy perforowanej CT-2000 (1971-1974 – produkcja przekazana do Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej): wykonano tylko prototypy
 • telefoniczne tarcze numerowe (1961-1970): 5.207.597 szt./ 394,5 mln zł
 • drukarki wierszowe: (1972-1980): 7.456 szt. / 14.492,1 mln zł
 • drukarki mozaikowe (1973-1980): 14.504 szt. / 3.265,3 mln zł
 • terminale (1976-1980): 2.803 szt. / 833,5 mln zł
 • minisystemy (1978-1980): 1.446 szt. / 87,3 mln zł

W 1980 r. w ZMP „Mera-Błonie” było zatrudnionych 2.382 pracowników, w filii Zambrów – 352 prac., w filii Siedlce – 632 pracowników.

1992: krach finansowy na rynku b. ZSRR i b. KDL. „VneshEkonomBank” – ZSRR przestaje bez uprzedzenia płacić za dostawy wyrobów dla wszystkich dostawców. Jest to rok upadłości w rozliczeniach z b. krajami RWPG w tzw. rublach transferowych i przejście na rozliczenia wolnodewizowe. 85 % wartości produkcji ZMP „Mera-Błonie”, podobnie jak i większości innych zakładów państwowych stał się „zerem”. Nastąpiły grupowe zwolnienia pracowników. Rozpoczęło się poszukiwanie nowych kontaktów kooperacyjnych i odbiorców wyrobów.

1991: Automaty telefoniczne TPS-91 dla firmy „Telefonica” na zamówienia TP S.A. (ogółem wyprodukowano ok. 150.000 szt.).

1993: Zestawy wskaźników do samochodów Polonez (opracowanie własne) – do 2003 r. wyprodukowano i dostarczono do samochodów Polonez, Żuk, Lublin ok. 600.000 szt.

do 2001 r. rozwijano i produkowano głowice drukujące do mechanizmów drukarek igłowych

1995: Opracowano i wdrożono do produkcji konstrukcję centralnej blokady drzwi samochodowych (produkcja nadal kontynuowana w ramach firmy MANN.

1996: Wspólnie z firmą Posnet opracowano dokumentację i wdrożono do produkcji drukarki fiskalne – produkcja do 1998 r.

1996: Umowa kooperacyjna z f-mą Dassault (Francja) – w ramach tej umowy produkowano bileterki dla portów lotniczych. W ramach wspólnego startu do przetargu w Warszawie otrzymaliśmy dokumentację na kasownik biletów ze ścieżką magnetyczną. Podjęto eksport do Hiszpanii (wyprodukowano ok. 1000 szt.). W ramach umowy licencyjnej prowadzono prace nad bankomatem i terminalami. Nie było produkcji, gdyż nie pozyskano zamówień.

1997: Automat telefoniczny TPE-97 na zamówienie firmy „Telefonica”, ogółem wyprodukowano ok. 50.000 szt.

1997: Parkometr „X-3” z płatnością bilonem pod założenia do przetargu na ten produkt dla m. st. Warszawy – dostarczono partię ponad 1300 szt. parkometrów.

1999: W I kw. tego roku uzyskano certyfikat ISO 9001 na całość produkcji i usług.

1999: Automat telefoniczny CTPI dla sieci analogowych i cyfrowych na zamówienie firmy „Telefonica”, wyprodukowano 14.000 szt.

2001: Parkometry X3/4E dla strefy parkowania w Dniepropietrowsku (Ukraina) – zamówienie polsko-ukraińskiej spółki 4 Ever Inventive.

 

 

Większość wysoce skomplikowanych technologicznie produktów ZMP „Mera–Błonie” była przeznaczona pod konkretne zapotrzebowania firm i w większości sprzedaż podlegała procedurom przetargowym (parkometry, urządzenia dla metra). Odbiorcy zestawów wskaźników do samochodów (FSO, zakłady w Lublinie i w Nysie) zredukowały produkcję samochodów z uwagi na dużą konkurencję na rynku, co spowodowało duży spadek wartości produkcji w Mera-Błonie. Zakład podjął program naprawczy w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Na początku 2003 r. Wojewoda Warszawski narzucił ZMP „Mera-Błonie” zarząd komisaryczny, który trwał do I półrocza 2003 roku.

 

 

6 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość przedsiębiorstwa.

 

 

Prędkościomierz
Zegarki
przystawka balansowa
tarcza telefoniczna
zestaw wskaźnikow
czytnik rg3
czytnik ct 2030
mechanizm drukujący 666 v3
drukarka dw21
Drukarka dw3
drukarka dzm 180
terminal dzm 180ksr
drukarka d 200
drukarka d 100
głowice drukujące
zestaw wskaźników polonez
zamek centralny
kasownik
automat telefoniczny tps-91
automat telefoniczny tpe-97
automat telefoniczny ctpi
kasy, drukarki fiskalne
parkometry
certyfikat iso